Vážený hosť!

Kúpele LUA sú pre našich hostí miestom relaxácie, pokoja a dokonalej harmónie. Pomôžte nám, prosím, zachovať toto pokojné prostredie.

  • Prosíme, aby ste vždy nosili vhodné oblečenie. V saunách LUA Spa sa môžete saunovať v plavkách alebo použiť saunovú podložku.
  • LUA Spa poskytuje uteráky v priestoroch Spa a Wellness.
  • Pred použitím bazéna alebo sauny sa odporúča znížiť telesnú teplotu sprchovaním studenou vodou, pričom začínate od chodidiel a pokračujete po celom tele.
  • Predtým, ako využijete výhody saunovania, vypite dostatok vody, aby ste zabezpečili správnu hydratáciu tela.
  • Odporúča sa po 5 – 10 minútach saunovania nasledovať 5 – 10 minútová prestávka, ktorá vám umožní doplniť tekutiny.
  • Ak sa nestihnete zúčastniť na vopred objednanom kúpeľnom alebo kozmetickom ošetrení, zrušte ho, prosím, aspoň 4 hodiny pred plánovaným termínom.
  • LUA Resort*****Balatonfüred je hotel určený len pre dospelých, preto v kúpeľoch LUA majú prístup iba hostia starší ako 14 rokov.
  • LUA Resort*****Balatonfüred nepreberá žiadnu zdravotnú zodpovednosť počas používania kúpeľov LUA Spa.
  • Hotel LUA Resort*****Balatonfüred nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratené osobné cennosti. Počas vášho pobytu v kúpeľoch LUA Spa radi našim hosťom ponúkneme uzamykateľné skrinky bez príplatku.

Ďakujeme, že ste si vybrali LUA Spa ako miesto pre váš oddych.

S úctou, Vedenie hotela