LUA SustainabilityTM

Naši hostia sa vo svojich domovoch žijú na základe uvedomelých rozhodnutí a cestujú tak, aby nepoškodzovali životné prostredie. Neexistuje žiadna konkrétna definícia toho, čo robí hotel udržateľným, a možnosti znižovania ekologickej stopy sú veľmi široké.

V rámci programu LUA SustainabilityTM sa vyhýbame používaniu PET fliaš a namiesto nich ponúkame hosťom filtrovanú vodu. Odpad zbierame selektívne, používame ekologické čistiace prostriedky a snažíme sa dodržiavať zásadu udržateľného a etického obstarávania a skracovať dodávateľský reťazec. Našli sme výrobcov v regióne, väčšinu surovín nakupujeme na mieste. Keďže sa smartfóny stali osobným predmetom, upustili sme od používania papiera všade, kde to len bolo možné – od visačiek na dvere až po izbové karty – pretože hostia môžu spravovať nespočetné množstvo služieb zo svojich online zariadení.