Prevádzkovateľom webovej stránky luaresort.com je spoločnosť SZ. Z. Szállodafejlesztő Kft.

SZ. Z. SZÁLLODAFEJLESZTŐ KFT.

Sídlo: 8800 Nagykanizsa, Papp Simon sétány 6. Korešpondenčná adresa: 8230 Balatonfüred, Anna sétány 5. Daňové číslo: 26201902-2-20 Registračné číslo spoločnosti: 20-09-075819 Zastupuje: Szabadics Zoltán, ügyvezető Telefón: 06/87-512-500 E-mailová adresa: